Kontakt

Apr 11, 2018

Používanie stránky

top5najlepsichzoznamiek.com vám dáva povolenie na prezeranie týchto stránok pre osobné a nekomerčné využitie za predpokladu, že zachováte autorské práva obsiahnuté v pôvodných materiáloch alebo kópiách materiálov. Je zakázané akokoľvek upravovať materiály obsiahnuté v top5najlepsichzoznamiek.sk. Je zakázané reprodukovať, zobrazovať, distribuovať materiály pre akékoľvek verejné a komerčné účely. Je zakázané použitie týchto materiálov na iných webových stránkach na akékoľvek účely. Materiály na tejto stránke podliehajú ochrane podľa autorského zákona. Prípadným porušením niektorej podmienky strácate právo využívať top5najlepsichzoznamiek.com a ste povinní okamžite zničiť a zmazať vytlačené alebo stiahnuté materiály.

Informácia o obmedzenom ručení

(A) Užívateľ výslovne súhlasí, že používa top5najlepsichzoznamiek.sk na vlastné riziko. Neručíme za správnosť, kompletnosť alebo aktuálnosť zverejnených údajov. Táto stránka a informácie na nej sú poskytované bez akýchkoľvek záruk.

(B) Ani top5najlepsichzoznamiek.sk, ani jej dodávatelia, zamestnanci, agenti a tretie strany poskytujúce obsah sa nezaručujú, že táto stránka nebude obsahovať chyby a bude neprerušene k dispozícii. Vyššie spomenuté strany sa tiež nezaručujú za výsledky prezentované touto webovou stránkou

(C)Top5najlepsichzoznamiek.sk, jej dodávatelia, akékoľvek osoby alebo subjekty podieľajúce sa na tvorbe, produkcii alebo distribúcii obsahu na tejto stránke, alebo tretie strany zmienené na tejto stránke za žiadnych okolností neručia za žiadne škody vzniknuté z používania, alebo neschopnosti používať túto webovú stránku alebo stránky s ňou spojené, či už bolo obmedzené ručenie na týchto stránkach zmienené, alebo nie. Ak používanie materiálu, informácií alebo služieb ponúkaných na tejto stránke povedie k nutnosti vykonania iných služieb, oprav alebo úprav dát, nepreberáme zodpovednosť za vzniknuté náklady.

Používanie analytických nástrojov a cookies

Webová stránka využíva Google Analytics, nástroj na webovú analýzu poskytovaný spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítač a pomáhajú nám analyzovať, ako naši návštevníci používajú naše stránky. Informácia generovaná cookies o vašom užívaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) bude poskytnutá a uchovaná spoločnosťou Google na serveroch v USA. Google použije tieto údaje na účely vyhodnotenia chovania sa na webovej stránke, vytvárania správ o užívaní pre prevádzkovateľov stránky a poskytovaní ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej stránke a používania internetu. Google môže informácie tiež poskytnúť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracovávajú informácie ako zástupcovia Google. Google nebude prepojovať vašu IP adresu s ďalšími dátami, ktorými disponuje. Používanie cookies môžete deaktivovať, ak tak učiníte v príslušnom nastavení svojho webového prehliadača, majte ale prosím na pamäti, že ak tak učiníte, môžete badať obmedzenie vo využívaní funkcií webovej stránky. Užívaním stránky dávate súhlas so spracovaním svojich údajov spoločnosťou Google spôsobom a pre účely, ktoré bolo zmienené vyššie.

Topnajlepsichzoznamiek.com je nezávislý, profesionální srovnávací nástroj, který můžete zdarma používat. Aby naše stránky byly zdarma, máme partnerský vztah k webovým stránkám, které ovlivňují naše hodnocení.

Kontakt:

Compado GmbH

Potsdamer Straße 188,

10783 Berlin

 

Gesetzlicher Vertreter: Andreas Hoogendijk, Emanuel Hoch

 

Tel.: +4930208987633

E-Mail: [email protected]

 

Registergericht: Amtsgericht Berlin Charlottenburg

Registernummer: HRB166101 B

Umsatzsteuer ID: DE301781910

 

Verantwortlicher nach §55 Abs. 2 RStV: Andreas Hoogendijk, Anschrift wie oben